Zasady ochrony danych osobowych

Niniejsze Zasady regulują zasady korzystania ze stron internetowych spółki Health Academy s.r.o., z siedzibą: Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praga 5, REGON: 059 46 514, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem C 273525 (dalej jako „Spółka“) oraz ochronę danych osobowych.

Poniżej Spółka informuje o sposobie w jakim są gromadzone, wykorzystywane i chronione informacje, które Spółka pozyskuje podczas korzystania z jej strony internetowej www.healthfactory.pl (dalej jako „e-sklep“, „strona internetowa“ lub „strona internetowa Spółki“) lub podczas zakupu towarów w tym e-sklepie. Przed podaniem jakichkolwiek danych na tej stronie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 1. NAZWA I DANE KONTAKTOWE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych dotyczą danych przetwarzanych przez Spółkę jako Administratora [zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”)].

Dane kontaktowe Administratora: Health Academy s.r.o., Zbraslavská 22/49, Praga 5, 159 00, Republika Czeska, email: gdpr@healthacademy.cz.

 1. Inspektor OCHRONY danych osobowych

Biorąc pod uwagę, że nie jesteśmy podmiotem administracji publicznej, nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych, a nasza główna działalność nie polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają szeroko zakrojonego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, nie jesteśmy zobowiązani do powołania inspektora ochrony danych. Nie oznacza to jednak, że ochronę Państwa danych osobowych traktujemy mniej poważnie.

 1. ZAKRES STOSOWANIA

Zasady ochrony danych osobowych mają zastosowanie do gromadzenia danych osobowych na stronach internetowych Spółki i późniejszego przetwarzania takich danych przez Spółkę.

Gromadzimy i przetwarzamy przede wszystkim dane osobowe od Państwa jako klientów e-sklepu www.healthfactory.pl oraz naszych partnerów biznesowych, w tym potencjalnych przyszłych klientów i partnerów biznesowych, którzy są zainteresowani naszymi produktami lub współpracą biznesową lub do których zwróciliśmy się z naszą ofertą. W zależności od konkretnej sytuacji przetwarzamy również dane przedstawicieli podmiotów prawnych, w tym członków organów statutowych i pracowników.

Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia naszych zobowiązań prawnych oraz, w stosownych przypadkach, zapewnienia ochrony naszych uzasadnionych interesów. Przetwarzamy takie dane wyłącznie w celu świadczenia usług, którymi są Państwo zainteresowani, tj. danych niezbędnych do naszej wzajemnej współpracy biznesowej.

Niniejsze zasady służą również do przekazania informacji na podstawie art. 13 i 14 RODO dotyczących przetwarzania danych wykraczających poza ich gromadzenie za pośrednictwem tej strony internetowej. W związku z tym w szczególnych przypadkach przekażemy Państwu również odrębne zasady przetwarzania danych dotyczące konkretnych czynności przetwarzania.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYSYŁANIA NEWSLETTERÓW I WIADOMOŚCI REKLAMOWYCH

W przypadku gdy osoba odwiedzająca stronę internetową Spółki jest zainteresowana otrzymywaniem naszego newslettera i innych informacji handlowych, przetwarzamy podane przez nią w tym celu dane osobowe na podstawie jej zgody, zawsze co najmniej w zakresie adresu e-mail i imienia. Jeśli podadzą nam Państwo również inne dane identyfikacyjne (np. nazwisko), będziemy je również przetwarzać w tych celach. Wiadomości handlowe, które wysyłamy, zawsze odnoszą się tylko do naszych własnych usług i produktów.

Państwa dane osobowe zaczniemy przetwarzać dopiero po wypełnieniu przez Państwa danych w odpowiednim formularzu służącym do wysyłania newslettera i innych wiadomości handlowych, a następnie potwierdzeniu chęci otrzymywania newslettera zgodnie z instrukcjami zawartymi w otrzymanej od nas wiadomości e-mail. Jeśli nie potwierdzą Państwo chęci otrzymywania newslettera, dane usuniemy bez zbędnej zwłoki.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Państwa zgody. Po tym okresie będziemy je przetwarzać tylko wtedy, gdy jest to przewidziane przez określone przepisy prawa lub gdy jest to konieczne do ochrony naszych roszczeń prawnych.

Zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie, wysyłając pisemne powiadomienie o wycofaniu zgody na adres naszej siedziby lub klikając odpowiedni link w wysłanym newsletterze lub informacji handlowej.

Jeśli staną się Państwo naszym klientem, na przykład kupując coś w naszym e-sklepie, możemy wykorzystywać Państwa dane kontaktowe w celu wysyłania Państwu newslettera, nawet jeśli zgodnie z prawem wymagana jest do tego specjalna zgoda, na podstawie tak zwanego uzasadnionego interesu. W takim przypadku mogą Państwo oczywiście w dowolnym momencie poinformować nas, że nie chcą otrzymywać dalszych informacji handlowych, co będzie skutkowało zaprzestaniem ich wysyłania.

Jednak nie każda otrzymana od nas wiadomość jest informacją handlową. Czasami musimy komunikować się z użytkownikiem w związku ze świadczeniem określonego rodzaju usług, a w przypadku dużej liczby odbiorców nie można tego zrobić inaczej niż wysyłając zbiorczą wiadomość e-mail. W związku z tym niektóre z wysyłanych wiadomości nie mają charakteru komercyjnego (na przykład powiadomienia o zmianach w regulaminie lub prośby o aktualizację danych osobowych).

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM TOWARÓW W E-SKLEPIE

 W przypadku zakupu towarów w e-sklepie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy towarów, adresu e-mail, kontaktu telefonicznego, danych dotyczących zakupionych towarów i ich ceny oraz ewentualnych danych dotyczących płatności zgodnie z wybraną metodą płatności (numer karty kredytowej, numer konta bankowego i kod banku). Jeśli są Państwo osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, będziemy również przetwarzać dane dotyczące nazwy Państwa firmy, numeru NIP, REGON-u, adresu siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, adresu do faktury, danych identyfikacyjnych Państwa przedstawiciela lub innej osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, kontakt telefoniczny) oraz dane dotyczące numeru rachunku bankowego i kodu banku.

Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędnym warunkiem wykonania umowy, a zatem jest przetwarzaniem, które nie wymaga Państwa zgody.

Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji zawartej umowy kupna-sprzedaży, dostawy zamówionych towarów, a także w celu ochrony Państwa praw i prawnie chronionych interesów polegających na ochronie przed ewentualnymi sporami sądowymi wynikającymi z zawartych umów kupna-sprzedaży.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres do momentu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, ale co najmniej przez okres obowiązywania praw i obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży oraz przez okres niezbędny do celów archiwizacji zgodnie z odpowiednimi powszechnie obowiązującymi przepisami.

W zależności od wybranej metody dostawy zamówionych towarów i płatności za te towary, Państwa dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, kontaktu telefonicznego i adresu dostawy towarów przekażemy również odpowiedniemu przewoźnikowi, w szczególności następującym firmom: General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., REGON: 260 87 961, z siedzibą: Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava; PPL CZ s.r.o., REGON: 251 94 798, z siedzibą: K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany; Zásilkovna s.r.o., REGON: 284 08 306, z siedzibą: Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9; oraz spółkom płatniczym, a w szczególności następującym spółkom oferujące płatności lub odroczone płatności: ComGate Payments, a.s., REGON: 27924505, z siedzibą: Gočárova třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec KrálovéGOPAY s. r. o., REGON: 260 46 768, z siedzibą: Planá č.p. 67, 370 01 Planá; Shoptet, a.s., REGON: 289 35 675, z siedzibą: Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6 (zwana dalej „Shoptet, a.s.“); Google Ireland Limited, spółka utworzona i prowadzona według prawa Irlandii (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Państwa dane osobowe przekażemy również administratorowi platformy e-sklepu Shoptet, tzn. spółce Shoptet, a.s.

W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy kupna-sprzedaży będziemy również przetwarzać podany numer rachunku bankowego w celu uregulowania naszych wzajemnych zobowiązań. Podane dane osobowe będziemy przetwarzać jedynie tak długo, jak będzie to konieczne do dokonania zwrotu i w celu udowodnienia, że zapłacona kwota została faktycznie Państwu zwrócona, ale nie dłużej niż przez okres przedawnienia wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do uregulowania naszych wzajemnych zobowiązań w przypadku odstąpienia od umowy, a zatem jest przetwarzaniem, które nie wymaga Państwa zgody.

Chcemy stale ulepszać nasze towary i usługi, dlatego będziemy również przetwarzać Państwa adres e-mail, aby zweryfikować Państwa zadowolenie z zakupu. Przetwarzanie to jest niezbędne do celów ochrony naszych uzasadnionych interesów związanych z przekazywaniem informacji zwrotnych na temat postępów w zakupie, a zatem zgoda na jego przetwarzanie nie jest prawnie wymagana. W ramach programu „Zweryfikowany przez klientów“, w którym uczestniczy nasz e-sklep, określamy poziom Państwa zadowolenia z dokonanego zakupu za pomocą ankiet wysyłanych pocztą elektroniczną. Są one wysyłane do Państwa za każdym razem, gdy dokonują Państwo u nas zakupu, chyba że odmówią Państwo otrzymywania naszych informacji handlowych lub wycofają wcześniej udzieloną zgodę, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Dz.U. Przesłana ankieta stanowi zatem informację handlową w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy. Do wysyłania ankiet, oceny opinii i analizy naszej pozycji rynkowej wykorzystujemy podmiot przetwarzający, którym jest administrator portalu Opineo.pl: spółka  Opineo.pl, z siedzibą: Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa; w tym celu możemy przekazywać informacje o zakupionych towarach i Państwa adresie e-mail.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSACH

Przetwarzamy Państwa dane również, jeśli biorą Państwo udział w jednym z naszych konkursów, w zakresie podanych przez Państwa danych, najczęściej imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu dostawy oraz danych podanych w zgłoszeniu konkursowym. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu komunikacji z Państwem, identyfikacji Państwa oraz wyłonienia zwycięzców konkursu i przyznania nagród. Przetwarzamy te dane osobowe na podstawie zgody udzielonej w ramach konkursu, a także na podstawie uzasadnionego interesu, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji Państwa i naszego interesu związanego z organizacją lub uczestnictwem w konkursie. Przetwarzamy te dane tylko przez czas niezbędny do rozstrzygnięcia konkursu i dostarczenia nagród, chyba że prawo wymaga dłuższego okresu ich przechowywania.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONTEM UŻYTKOWNIKA NA STRONIE INTERNETOWEJ

W przypadku utworzenia przez Państwa konta użytkownika w naszym e-sklepie, będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, zazwyczaj w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy, adresu e-mail, numeru telefonu i danych identyfikacyjnych konta; jeśli są Państwo osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, będziemy również przetwarzać dane dotyczące nazwy Państwa firmy, numeru NIP, REGON-u, adresu Państwa siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, adresu do faktury, danych identyfikacyjnych Państwa przedstawiciela lub innej osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, kontakt telefoniczny) w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży oraz tworzenia i zarządzania Państwa kontem użytkownika. Jest to zatem przetwarzanie, które nie wymaga Państwa zgody. W tych celach przetwarzamy również historię zamówień oraz informacje o historii płatności i opcjach płatności.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres aktywności Państwa konta użytkownika. Po tym okresie będziemy je przetwarzać tylko wtedy, gdy jest to przewidziane przez określone przepisy prawa lub gdy jest to konieczne z innych przyczyn prawnych.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z RECENZJAMI UŻYTKOWNIKÓW

Będziemy przetwarzać Państwa adres e-mail w celu ustalenia Państwa opinii na temat zakupionego produktu.  Jeśli zdecydują się Państwo opublikować recenzję zakupionego produktu, będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, w tym imię i nazwisko, temat recenzji oraz szczegóły dotyczące zakupionego produktu, w celu opublikowania Państwa recenzji na stronie internetowej Spółki. Państwa opinia na temat zakupionego produktu jest zbierana za pośrednictwem ankiet wysyłanych pocztą elektroniczną. Są one wysyłane do Państwa po każdym zakupie, chyba że odmówią Państwo otrzymywania naszych informacji handlowych lub wycofają swoją wcześniejszą zgodę, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Dz.U.

Przetwarzanie to jest niezbędne do celów ochrony naszych uzasadnionych interesów związanych z zapewnieniem weryfikacji recenzji, a zatem zgoda na to przetwarzanie nie jest prawnie wymagana. Przetwarzamy te dane osobowe tak długo, jak recenzja jest publikowana na stronie internetowej Spółki. Po tym okresie będziemy je przetwarzać tylko wtedy, gdy przewidują to szczególne przepisy prawa lub gdy jest to konieczne z innych przyczyn prawnych. 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z WIZYTĄ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Jeśli odwiedzają Państwo witrynę internetową Spółki, przeglądarka używana na Państwa urządzeniu automatycznie wysyła informacje do naszego serwera internetowego. Informacje te są tymczasowo przechowywane w pliku protokołu. Bez Państwa interwencji automatycznie są gromadzone i przechowywane:

 • adres IP urządzenia, z którego załadowano stronę internetową,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i adres URL załadowanego pliku,
 • strona www, z której Państwo przyszliście (odnośnik URL),
 • strona www wczytana z naszej strony www,
 • przeglądarka na Państwa urządzeniu, ewentualnie system operacyjny i nazwa dostawcy usług dostępu.

Powyższe dane przetwarzamy w następujących celach:

 • zapewnienia bezproblemowego połączenia z witryną,
 • zapewnienia komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
 • analizy bezpieczeństwa i stabilności systemu,
 • dla innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1, zdanie pierwsze, lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zgromadzonych danych do wyciągania wniosków na Państwa temat.

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane do innych celów i są usuwane, gdy tylko ich przetwarzanie nie jest już konieczne. W przypadku rejestrowania Państwa danych osobowych w celu wyświetlenia strony internetowej, ich usunięcie następuje natychmiast po opuszczeniu przez Państwa naszej strony internetowej. Państwa dane osobowe są usuwane z plików dziennika najpóźniej po 14 dniach. Jeśli Państwa dane osobowe są przechowywane z innych powodów, są one anonimizowane, aby w żaden sposób nie można było powiązać ich z Państwem ani zidentyfikować Państwa na ich podstawie.

Ponadto podczas odwiedzania strony internetowej Spółki używamy plików cookies.

Cookies

W celu usprawnienia świadczonych Państwu usług, strona internetowa Spółki wykorzystuje pliki cookies. Są to małe pliki, które przechowują informacje o przeglądarce internetowej, a nie o Państwie. Niektóre pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Spółki, inne służą do poprawy jakości strony i zadowolenia użytkowników.

Korzystamy również z plików cookies stron trzecich, które pochodzą z innej domeny niż domena odwiedzanej strony internetowej Spółki, które wykorzystujemy w celach reklamowych i promocyjnych.

Przepisy prawa stanowią, że możemy przechowywać pliki cookies na Państwa urządzeniu, jeśli są one absolutnie niezbędne do działania strony internetowej Spółki. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookies potrzebujemy Państwa zgody.

Stosowane pliki cookies różnią się terminem ważności. Są one szczegółowo opisane w sekcji „Cookies“. 

Co umożliwiają pliki cookies?

 • zapamiętanie Państwa danych do logowania, aby nie trzeba było ich za każdym razem wpisywać;
 • zapewnienie bezpieczeństwa po zalogowaniu;
 • zapamiętanie zawartości listy zakupów;
 • zapewnienie spójności i funkcjonalności całej witryny;
 • zapamiętanie miejsca, do którego Państwa dotarli w określonej kolejności;
 • skrócenie czasu ładowania odwiedzanych stron;
 • dostosowanie i właściwe ukierunkowanie reklamy;
 • analizę wydajności różnych kanałów sprzedaży;
 • zwiększenie komfortu korzystania z serwisu przez użytkowników, usprawnienie usług online.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystuje strona internetowa Spółki?

 • Techniczne i niezbędne (wymagane) pliki cookies

Te pliki cookies są nam potrzebne do zaoferowania Państwu prawidłowo działającej strony internetowej Spółki oraz umożliwienia Państwu skorzystania ze świadczonych przez nas usług.

 • Analityczne (statystyczne) pliki cookies

Te pliki cookie umożliwiają nam ocenę korzystania ze strony internetowej Spółki i jej ruchu. Są one również wykorzystywane do badania nawyków odwiedzających lub, na przykład, popularności treści w celu poprawy świadczonych przez nas usług. W niektórych przypadkach tego rodzaju pliki cookie mogą rejestrować adresy IP (tj. adresy elektroniczne komputerów podłączonych do Internetu) w celu analizowania trendów, administrowania Witryną, śledzenia ruchów użytkowników oraz gromadzenia ogólnych i niespecyficznych informacji demograficznych. 

 • Preferencyjne pliki cookies

Za pomocą tej technologii możemy uwzględniać Państwa rzeczywiste lub postrzegane preferencje dla wygodnego korzystania z witryny internetowej Spółki. Na przykład, w oparciu o Państwa preferencje, możemy wyświetlać stronę internetową Spółki w Państwa języku. Ponadto zapobiegamy oferowaniu Państwu produktów, które ze względu na położenie geograficzne mogą nie być dla Państwa dostępne.

 • Marketingowe pliki cookies

Służą one do śledzenia ruchu osób odwiedzających stronę internetową Spółki. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i zewnętrznych reklamodawców.

 • Niesklasyfikowane pliki cookies

Są to pliki cookies, które klasyfikujemy wspólnie z dostawcami poszczególnych plików cookies. Po sklasyfikowaniu zostaną one przypisane do jednej z grup: Technicznych i niezbędnych, Statystycznych (analitycznych), Preferencyjnych lub Marketingowych plików cookies.

Jak dostosować ustawienia plików cookie?

Sposób ustawienia lub modyfikacji/zmiany zgody na pliki cookies można znaleźć w sekcji „Cookies“.

Lista i ustawienia plików cookies używanych w domenie strony internetowej Spółki, którą Państwo odwiedzili.

Listę można znaleźć w sekcji „Cookies“.

10. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KONTAKTEM POPRZEZ E-MAIL

Wszelkie pytania można kierować na podany wyżej adres e-mail.

Po wykonaniu tej czynności, dane osobowe przekazane przez Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego zostaną zapisane. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli celem kontaktu jest zawarcie umowy, inną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane osobowe, które gromadzimy po przetworzeniu Państwa wniosku usuniemy, jeśli nie jesteśmy już uprawnieni lub zobowiązani do ich dalszego przetwarzania.

11. OKRES, PRZEZ JAKI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ W SPÓŁCE PRZECHOWYWANE

Państwa dane osobowe są przechowywane przez Spółkę tylko tak długo, jak jest to konieczne i są archiwizowane zgodnie z ustawowymi terminami narzuconymi przez prawo.

Spółka przetwarza dane osobowe jako Administrator danych przez czas trwania stosunku umownego, istnienia długu lub innej przyczyny prawnej, która pozwala Spółce na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Spółka posiada ścisłe wewnętrzne procedury sprawdzania, czy dane osobowe są przechowywane zgodnie z prawem; w związku z tym Spółka nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest do tego uprawniona.

W wyjątkowych przypadkach, na przykład w trakcie postępowania sądowego, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów możemy przechowywać dokumenty zawierające Państwa dane osobowe przez dłuższy czas. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy musimy przedstawić dowody w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub w celu wykonania decyzji (z uwagi na ustawowe terminy przedawnienia wynikające z obowiązującego Kodeksu cywilnego, np. w związku z udzielonymi gwarancjami).

Dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody przechowujemy tak długo, jak długo zgoda jest ważna. W celu uniknięcia wątpliwości, przechowujemy samą zgodę, jej modyfikację lub wycofanie zgody na podstawie naszych uzasadnionych interesów tak długo, jak długo zgoda jest ważna i maksymalnie przez 12 miesiące po jej wygaśnięciu (wycofaniu).

Po ustaniu przyczyny prawnej przetwarzania danych osobowych, Spółka niezwłocznie je usunie.

12. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Państwa dane osobowe przekazujemy osobom trzecim (odbiorcom), jeśli:

 • wyrazili Państwo wyraźną zgodę na jeden lub więcej konkretnych celów zgodnie z art. 6 ust. 1, zdanie pierwsze, lit. a) RODO;
 • przekazanie na podstawie art. 6 ust. 1) lit. f) RODO jest niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma podstaw, aby sądzić, że mają Państwo nadrzędny uzasadniony interes w nieujawnianiu Państwa danych;
 • w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek przekazania na podstawie art. 6 ust. 1) zdanie pierwsze lit. c) RODO;
 • jest to prawnie dopuszczalne w celu wykonania zobowiązań umownych zgodnie z art. 6 ust. 1) zdanie pierwsze b) RODO;
 • posiadamy dane osobowe przetwarzane zgodnie z art. 28 RODO.

Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane do celów innych niż wymienione powyżej.

Państwa dane pozostają u nas. Istnieją jednak pewne firmy lub inne osoby pracujące dla nas, które uzyskują dostęp do tych danych, ponieważ pomagają nam prowadzić nasz e-sklep. Firmy te, w tym powód przekazania danych, są wymienione w pkt. 5 niniejszych Zasad ochrony danych osobowych. 

13. ODBIORCY, PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w Spółce. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na Państwa zgodzie lub uzasadnionym interesie Spółki, dane osobowe mogą być również przetwarzane przez niektórych dostawców lub usługodawców Spółki. Dostawcy i usługodawcy współpracujący ze Spółką są starannie wybierani, w szczególności na podstawie gwarancji, jakie zapewniają w celu zapewnienia technicznej i organizacyjnej ochrony przekazywanych przez nas danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych może być wykonywane na rzecz Spółki wyłącznie przez podmioty przetwarzające dane i wyłącznie na podstawie umowy o przetwarzanie danych. Spółka może ujawniać dane osobowe następującym odbiorcom w wyżej wymienionym znaczeniu w uzasadnionych celach:

 • dostawcom w celu realizacji umowy oraz ochrony praw i uzasadnionych interesów Spółki (marketing i komunikacja, IT, dane);
 • dostawcom usług i porad prawnych;
 • dostawcom usług pocztowych, łączności elektronicznej i usług komunikacyjnych;
 • dostawcom usług poczty elektronicznej (Ecomail);
 • dostawcom usług reklamowych i systemów analitycznych (Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland Limited, eHUB.cz s.r.o.).

Aktualną listę odbiorców, w tym podmiotów przetwarzających, można uzyskać w kontaktach Administratora, o których mowa w art. 3. Zasad ochrony danych osobowych.

14. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO KRAJÓW TRZECICH

Nasza Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów przetwarzających Państwa dane osobowe, przede wszystkim w Republice Czeskiej, ewentualnie na terenie Unii Europejskiej ("UE"), gdzie obowiązują takie same warunki ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, które dzięki rozporządzeniu RODO są skuteczne dla całej Unii Europejskiej, ewentualnie Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG").

Wyjątkowo dane osobowe są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W takich przypadkach przed przekazaniem danych osobowych oceniamy, czy wybrany administrator lub podmiot przetwarzający zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i warunki, w tym możliwość egzekwowania Państwa praw jako podmiotu, którego dane dotyczą, oceniając jednocześnie skuteczną ochronę prawną danych osobowych w tym kraju. Tym samym przekazywanie Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych może mieć miejsce jedynie w przypadku spełnienia następujących warunków:

 • istnieje decyzja Komisji Europejskiej w odniesieniu do wybranego państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, w ramach której stwierdzono, że państwo trzecie/organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
 • wybrany podmiot przetwarzający lub inny podmiot przetwarzający jest w stanie zapewnić odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, a w państwie podmiotu przetwarzającego lub innego podmiotu przetwarzającego istnieje możliwość egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, oraz skuteczna ochrona prawna osób, których dane dotyczą.

Odpowiednią gwarancją może być:

 • prawnie wiążące i wykonalne instrumenty pomiędzy władzami publicznymi lub organami publicznymi;
 • zobowiązujące zasady przedsiębiorstwa;
 • standardowe klauzule o ochronie danych przyjęte przez Komisję Europejską;
 • standardowe klauzule o ochronie danych osobowych przyjęte przez właściwy organ nadzorczy i zatwierdzone przez Komisję Europejską;
 • uchwalony kodeks postępowania zawierający wiążące i egzekwowalne zobowiązania podmiotu przetwarzającego dane w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą;
 • uchwalony mechanizm wydawania oświadczeń wraz z wiążącymi i wymagalnymi zobowiązaniami podmiotu przetwarzającego dane w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą.

Poza tym w przypadku plików cookies korzystamy też  z usług Google Inc. z siedzibą poza UE - w USA.

15. media społecznościowe

Strona internetowa Spółki  może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które nie są pod naszą kontrolą i nie podlegają niniejszym Zasadom ochrony danych osobowych. Jeśli poprzez te odnośniki wejdą Państwo na inne strony internetowe, operatorzy tych stron mogą gromadzić od Państwa informacje, które będą wykorzystywane zgodnie z ich własnymi zasadami, przy czym mogą się one różnić od naszych zasad.

Strona internetowa Spółki może również Państwu zapewniać możliwość udostępnienia lub śledzenia informacji o stronie za pośrednictwem serwisów społecznościowych prowadzonych przez strony trzecie np. poprzez linki typu „udostępnij”, „like”, „follow”).

Oferujemy tę funkcję w celu zwiększenia zainteresowania stroną wśród użytkowników Państwa sieci społecznościowych oraz umożliwienia swoim kontaktom udostępniania lub śledzenia opinii, wiadomości i rekomendacji ze strony internetowej Spółki. W każdym przypadku należy pamiętać, że udostępnianie danych osobowych za pośrednictwem sieci społecznościowych może skutkować ich gromadzeniem przez operatora sieci oraz ich publiczną dostępnością, w tym za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych.

Aby zrozumieć ich zasady ochrony danych osobowych, należy zawsze czytać odpowiednie zasady i informacje wszystkich odwiedzanych stron internetowych lub sieci społecznościowych, za pośrednictwem których udostępnia się dane osobowe.

16. PRAWA PODMIOTÓW, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Mają Państwo prawo:

 • na podstawie art. 15 RODO uzyskać od nas informacje o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, w szczególności o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną przekazane, zamierzonym okresie przechowywania danych osobowych, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, istnieniu prawa do wniesienia skargi, pochodzeniu Państwa danych, jeśli nie zostały zgromadzone przez nas, oraz o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także, w stosownych przypadkach, odpowiednich informacji o ich szczegółach;
 • na podstawie art. 16 RODO żądać poprawienia bez zbędnej zwłoki nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia danych osobowych, które przechowywaliśmy na Państwa temat;
 • na podstawie art. 17 RODO żądać usunięcia danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat, jeśli przetwarzanie nie jest konieczne do realizacji prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do przestrzegania obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • na podstawie art. 18 RODO żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w razie wątpliwości co do poprawności danych, ich niezgodnego z prawem przetwarzania, ale odmawiają Państwo ich usunięcia, oraz jeżeli nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
 • na podstawie art. 20 RODO żądać dostarczenia Państwa danych osobowych, które nam zostały przekazane, w ustrukturyzowanym, standardowym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub przekazania ich innej odpowiedzialnej osobie;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – zobacz pkt. 14 niniejszych Zasad ochrony danych osobowych;
 • na podstawie art. 7 ust. 3) RODO wycofać w dowolnym momencie zgodę, której wcześniej nam Państwo udzielili. W związku z tym nie będziemy mogli w przyszłości kontynuować przetwarzania Państwa danych na podstawie tej zgody;
 • na podstawie art. 77 RODO do wniesienia skargi do Organu nadzorczego. Zazwyczaj można skontaktować się z organem nadzorczym w swoim zwykłym miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub w siedzibie Spółki. W Rzeczypospolitej Polskiej – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, którego dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/544/996;

17. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1) lit. f) RODO, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, jeśli istnieją podstawy związane z Państwa szczególną sytuacją lub jeśli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego. W przypadku marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo do ogólnego sprzeciwu, który spełnimy bez podawania przez Państwa konkretnej sytuacji.

W przypadku skorzystania z prawa do wycofania zgody lub odmowy przetwarzania, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres  gdpr@healthacademy.cz.

18. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Rozumiemy znaczenie zabezpieczenia Państwa danych osobowych i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić je przed niewłaściwym wykorzystaniem, ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych. Stosujemy na przykład kontrole dostępu, zapory i bezpieczne serwery a dane osobowe szyfrujemy.

Wdrażamy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

19. AKTUALIZACJE I ZMIANY DOTYCZĄCE NINIEJSZYCH ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych są ważne i obowiązują od 01. 08. 2023.

Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych mogą zostać zmienione ze względu na ulepszenia naszej strony internetowej i ofert przedstawionych za jej pośrednictwem lub ze względu na zmieniające się wymogi prawne.